/Files/images/1.jpgАкутаґава Р. Брама Расьомон: новели. Есеї / Р. Акутаґава; пере­клад В. С. Бойка; передмова Б. П. Яценка; худож.-оформлювачі Б. П. Бублик, В. А. Мурликін. — Харків: Фоліо, 2012. — 508 с. — (Б-ка світ. літ-ри).

Рюноске Акутаґава (1892—1927) — знаменитий японський письменник, чиїми творами захоплюються читачі в усьому світі. Вишукане переплетіння вимислу і реальності, глибокий психологізм, парадоксальність суджень і тонка іронія, що притаманні літератур­ному стилю письменника, примушують замислитися над головним питанням — що є істина і чи в змозі людина осягнути її...
У віці 35 років Акутаґава добровільно пішов з життя, зали­шивши у спадок велику кількість новел, есеїв, мініатюр, сценаріїв, віршів, що стали частиною золотого фонду світової літератури.

/Files/images/2.jpg Арсеньева Е. Русская лилия: роман.- М:Эксмо,2012.-288 с.- (Чаровница)

Племянница русского императора Александра Николаевича, Ольга, недолго томилась в родительском доме. Родители быстро нашли подходящего кандидата на руку и сердце девушки - юного Георга, который взошел на престол Греции. Теперь Ольга должна последовать за будущим супругом в далекую и чуждую страну, где ей не только придется пройти через страшные испытания, но и доказать, что она не безвольная чужестранка.

/Files/images/3.jpgБосько В.М. Історичний календар Кіровоградщини на 2013 рік. Люди. Події. Факти. Кіровоград: Центр.-Укр.вид-во, 2012. - 256 с.

8-й випуск "Історичного календаря", як і попередні, містить відомості про ювілеї понад 400 визначних особистостей як минулих часів (від середини 18-го століття), так і сьогодення, пов'язаних з Єлисаветградським і Олександрійським повітами та сучасною Кіровоградською областю. Історико-краєзнавчі нариси та розвідки розповідають про драматичні долі відомих людей Степової Еллади. Автор зосереджує увагу на унікальній історичній місії регіону: народжувати талановитих особистостей для всього світу. Видання ілюстроване, розраховане на широке коло читачів.

/Files/images/4.jpgВознюк В. А. Ольга Кобилянська / В. А. Вознюк; худож.-оформлювач О. М. Артеменко.— К.: Укрвидавполіграфія, 2012. - 152 с.

Ольга Кобилянська (1863—1942) — відома українська письменниця. її творча спадщина велика і різноманітна: поезії в прозі, новели, оповідання, повісті, романи. Кобилянська однією з перших в українській літературі звернулася до теми рівноправ'я чоловіків і жінок, торкалася письменниця й теми «інтелігенція і народ», тому вона мала повне право сказати про себе: «Одна праця, одне перо та власне моє «я» зробили мене тим, чим я є, — робітницею свого народу».

Камю А. Чума: романи, повість: пер. з фр. / А. Камю; передмова Д. С. Наливайка; худож.-оформлювачі Б. П. Бублик, Л. Д. Киркач-Осіпова. — Харків: Фоліо, 2012. — 462 с. — (Б-ка світ. літ-ри).

Серед письменників та інтелектуалів минулого сторіччя, твор­чість яких викликала великий інтерес серед інтелігенції Заходу й чинила на неї значний вплив, одне з чільних місць належить французькому письменнику, лауреату Нобелівської премії, Альберу Камю (1913—1960). Вагомість його внеску в літературу і духовну культуру XX сторіччя важко переоцінити.
Цікавість сучасного читача до творів Камю аж ніяк не зменши­лась. Тому можна з певністю сказати, що творчість цього письмен­ника витримала найсуворішу і найсправедливішу перевірку — перевірку часом.
Романи «Чужий», «Чума» та «Падіння», що представлені у цьому виданні, вважаються одними з найкращих у творчому доробку Камю. їх об'єднує предмет роздумів письменника — це людина, її свідомість і психологія, її місце і доля в світі, її поведінка в різних життєвих ситуаціях.

/Files/images/6.jpgКорниец В. Перезвоны - Кировоград: Центрально-Украинское издательство, 2012.- 168 с.

У книгу увійшли вибрані твори кількох українських поетів, в основному наших земляків, з їх паралельними перекладами російською. Перекладачеві вдалося передати не лише слово, тобто ритм і риму, стиль, образність, художність кожного поета, а й його дух — емоційний лад, натхнення, особливості мислення, спосіб висловлення настрою, думок і почуттів.
Збірка допоможе тим, хто недостатньо володіє українською, відчути, яка багата, барвиста й лірична ця мова. А той, хто знає обидві мови, отримає змогу насолодитись і оригіналом, і перекладом.

Луганцева Т.

Каша из топора палача: роман. – М: Астрель, 2012.- 319 с.

Смешная и нелепая журналистка Агата Крайнова, вечно попадающая в самые невероятные истории, получает от главного редактора задание написать о бизнесмене Александре Романовиче Берсеньеве. Берсеньев – человек-загадка, миллионер. Никто не знает, как он заработал свои миллионы, где живет и чем сейчас занимается. Агата с жаром берется за дело и тут же влипает в очередное происшествие, которое чуть было не стоило ей жизни… Ранее книга выходила под названием «Нобелевская премия по сексу»

/Files/images/8.jpgЛюбарский, Роман Рафаилович. «На каждый звук есть эхо на земле...». Арсений Тарковский и Украина [Текст] : очерки, статьи, эссе. — Кировоград : Имэкс-ЛТД, 2012. - 110 с.

Книга Романа Любарского представляет собой сборник статей, написанных им в разное время и объединённых темой жизни и твор­чества талантливого поэта-гумаппста, выходца из Елисаветграда-Кировограда Арсения Тарковского. Автор сочетает в ней истори­ческий, литературоведческий и поэтический подходы и предлагает читателю различные аспекты жизни и творчества поэта-земляка, находя в них и оригинальное, и типологическое.
Р. Любарский представляет сложную картину мира, созданную художником и философом Арсением Тарковским, ход его жизнен­ного и поэтического времени и раскрывает топкие, незаметные внутренние движения, распознаёт и расшифровывает некоторые его знаки и символы. Автор перемежает в своем исследовании факты из биографии поэта, воспоминания его современников, фотографии, документальные свидетельства и собственный анализ творчества А.Тарковского. Такая композиция позволяет воспринимать книгу как научно-популярное издание.

/Files/images/9.jpgНевідомий Іван Тобілевич (Карпенко-Карий): листи, п'єси. //Упорядкування і вступна стаття С. Бронза. — Вид. 2-ге, перероб. та дон. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. - 576 с.

У виданні представлене найповніше зібрання листів Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) до різних кореспондентів: М. Садовського, ІІ.Сакса-ганського, М. Садовської, М. Кропивницького, М. Старицького, В. Лукича-Левицького, С. Єфремова, Г. Маркевича, І. Франка та інших; і до дітей — Назара, Юрія, Ярини та Марії Тобілевичів. Період листування — 1878-1907 рр. Більшість листів друкувалися у виданнях довоєнного періоду. Велику наукову цінність становлять листи до відомого літературозна­вця, публіциста та громадського діяча С. Єфремова. Вперше друкують­ся листи до Марії Тобілевич, деякі листи до дітей, М. Кропивницького. У листуванні Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) порушуються найрі­зноманітніші теми — від особистих, господарських, літературних, ви­давничих, культурних до громадсько-політичних. Велика увага зосере­джена на розвитку театрального руху в Україні в кінці XIX на початку XX століття. До видання також увійшли дві п'єси І. Тобілевича (Карпенка-Карого) — «Мазепа» (1896) та «Гандзя» (1902).
Книга становитиме інтерес для літературознавців, істориків, театрознавців, учителів, студентів, усіх, хто небайдужий до українського слова.

/Files/images/10.jpgОбжелян Ю. Останній караван- Кіровоград: ПВЦ «Мавік», 2012 - 288 с.

«Останній караван» - друга книга прози рано згаслого українського прозаїка і кіносценариста Юрія Обжеляна (1962 - 2012), до якої ввійшли однойменний гостросюжетний роман, кіносценарій художнього фільму й нефантастичне оповідання.

/Files/images/11.jpgПанасенко Т. М. Олександр Довженко / Т. М. Панасенко; худож.-оформлювач Є. В. Вдовиченко. — К.: Укрвидавполіграфія, 2012.-120 с.

Олександр Довженко... Талановитий, харизматичний, натхненний, готовий у будь-яку мить до активної дії, до творчості... Добрий, легкий у спілкуванні, цікавий і приємний співбесідник, який лише своєю присутністю робив людей кращими, не допускав бруду в думках, у словах... Художник і письменник, захоплений красою й гармонією у житті, вражаючий широтою думки... Вимогливий і невтомний режисер із залізною силою волі, фільми якого стали новим словом у світовій кінематографії, а кінострічка «Земля» увійшла до десятки найкращих фільмів усіх часів і народів...

/Files/images/12.jpgПолевіна 0. М. Архангельський 0. Д. Стихія хай над нами владарює... Вінки сонетів. - Кіровоград: .Лисенко В.Ф., 2012 - 136 с.

Головний герой даного роману в віршах - Образ Любові. Книга, яка написана в співавторстві двома поетами,являє собою прагнення об'єднати об'ємність і сюжетність прози з потужними засобами виразності поезії. Афористичність, щирість, точний психологізм, стилістична єдність у діалозі двох авторів роблять цю унікальну спробу цікавою широкому колу читачів. Кожний вінок в контексті роману є сюжетною ланкою, і в той же час, - окремою поемою, самостійною одини­цею, як і кожний сонет у вінку. Від цього панорама почуттів набуває стереоскопічності.
Автори цієї книги стали переможцями літератур­ного конкурсу «Сокіл степів» за 2012 рік.

Процюк С. Маски опадають повільно: Роман про Во­лодимира Винниченка / Степан Процюк. — К. : ВЦ «Академія», 2011. — 304 с. — (Серія «Автографи часу»).

У романі Степана Процюка «Маски опадають повіль­но» — внутрішній світ і складний шлях героя від ексцен­тричного невротика, екстравагантного і сенсаційного митця до видатного мислителя, який гідно представив українську літературу у світі.

Родом із України: 10 поетів російської «срібної доби» в українських перекладах: Антологія поезії; літературний переклад В. Могилюка. - Кіровоград: ПВЦ «Мавік», 2012. - 76с.

Цією антологією перекладач Володимир Могилюк прагнув звернутися до спадщини окремих російськомовних поетів - вихідців із різних куточків нашої, нині вже Незалежної, держави України, хай подеколи їхні творіння і достатньо заідеологізовані, але ж всі вони — справжні літдокументи свого часу. Особливої уваги заслуговувала українська й загальносвітова (загаль-нофілософська) тематика...

Скрябін Кузьма. Я, «Победа» і Берлін / Кузьма Скрябін. — Київ: Всесвіт, 2012. — 223 с.

Ця книжка — літературний дебют відомого українського спі­вака Андрія Кузьменка (Кузьми), лідера групи «Скрябін». До збірки увійшли дві повісті, а також тексти відомих пісень групи. Перша повість — «Я, "Победа" і Берлін» — проникнута яскра­вим почуттям гумору, веселим настроєм і, напевне, розсмішить навіть дуже серйозних читачів. Події відбуваються навколо ста­рого і пошарпаного автомобіля марки «Победа», на якому Анд­рій зі своїм другом Бардом подорожують до столиці Німеччини. Друга повість — «Місто, в якому не ходять гроші» — зовсім інша за жанром. Це невесела історія про дівчину Алісу, яка через збіг обставин опинилася в жахливому місті, де панують людинонена­висництво, нечувана жорстокість і нелюдські порядки, — місті, з якого немає дороги назад...
Кiлькiсть переглядiв: 67